Del 13 de AGOSTO al 19 de AGOSTO DE 2019

13/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 1

13:30 - 24:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

13/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 1

Ronda Clasificatoria  Serie 1      13:30 -15:00    

Ronda Clasificatoria  Serie 2      15:00 -16:30   


     MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 3       17:30 - 19:00

Ronda Clasificatoria  Serie 4       19:00 - 20:30

     

     MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 5      21:00 - 22:30 

Ronda Clasificatoria  Serie 6      22:30 - 24:0013:30 - 24:00

Bolera el Salitre

14/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 2

13:30 - 24:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

14/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 2

 

Ronda Clasificatoria  Serie 7       13:30 -15:00   

Ronda Clasificatoria  Serie 8       15:00 -16:30 

   

 MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 9       17:30 - 19:00

Ronda Clasificatoria  Serie 10     19:00 - 20:30


MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 11      21:00 - 22:30 

Ronda Clasificatoria  Serie 12      22:30 - 24:00


13:30 - 24:00

Bolera el Salitre

15/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 3

12:00 - 23:45

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

15/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 3

Ronda Clasificatoria  Serie 13        12:00 - 13:30   

Ronda Clasificatoria  Serie 14        13:45 - 15:15  


      MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 15      16:15 - 17:45 

Ronda Clasificatoria  Serie 16      18:00 - 19:30 


      MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 17    20;30 - 22:00 

Ronda Clasificatoria  Serie 18    22:15 - 23:45

12:00 - 23:45

Bolera el Salitre

16/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 4

12:00 - 23:45

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

16/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 4

Ronda Clasificatoria  Serie 19      12:00 - 13:30   

Ronda Clasificatoria  Serie 20     13:45 - 15:15


     MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 21      16:15 - 17:45

Ronda Clasificatoria  Serie 22      18:00 - 19:30


     MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 23    20:30  -22:00 

Ronda Clasificatoria  Serie 24    22:15 - 23:45 

12:00 - 23:45

Bolera el Salitre

17/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 5

8:00 - 24:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

17/08/2019

RONDA CLASIFICATORIA DIA 5

Ronda Clasificatoria  Serie 25        8:00 - 9:30 

Ronda Clasificatoria  Serie 26       9:45 - 11:15  


    MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 27      12:15 - 13:45 

Ronda Clasificatoria  Serie 28      14:00 - 15:30 


    MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 29    16:30 - 18:00 

Ronda Clasificatoria  Serie 30    18:15 - 19:45 


    MANTENIMIENTO


Ronda Clasificatoria  Serie 31    20:45 - 22:15 

Ronda Clasificatoria  Serie 32     22:30 - 24:00


8:00 - 24:00

Bolera el Salitre

18/08/2019

REENGANCHES

8:00 - 22:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

18/08/2019

REENGANCHES

    BLOQUE 1

  

Reenganche 1      8:00 – 9:00

Reenganche 2      9:00  – 10:00 

Reenganche 3      10:00  – 11:00 

Reenganche 4      11:00  – 12:00 


MANTENIMIENTO


    BLOQUE 2

  

Reenganche 5      13:00  – 14:00 

Reenganche 6      14:00 – 15:00 

Reenganche 7      15:00 – 16:00 

Reenganche 8      16:00  – 17:00 


MANTENIMIENTO


    BLOQUE 3

  

Reenganche 9        18:00  – 19:00 

Reenganche 10      19:00  – 20:00 

Reenganche 11       20:00  – 21:00 

Reenganche 12       21:00  – 22:00 8:00 - 22:00

Bolera el Salitre

19/08/2019

REENGANCHES

8:00 - 12:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

19/08/2019

REENGANCHES

   BLOQUE 4


Reenganche 13       8:00  – 9:00 

Reenganche 14       9:00  – 10:00 

Reenganche 15      10:00  – 11:00 

Reenganche 16      11:00  – 12:00 

8:00 - 12:00

Bolera el Salitre

19/08/2019

DESESPERADO

12:30 - 13:00

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

19/08/2019

DESESPERADO


Linea Única        12:30  – 13:00 


 MANTENIMIENTO

12:30 - 13:00

Bolera el Salitre

19/08/2019

SEMIFINALES

14:00 - 17:30

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

19/08/2019

SEMIFINALES

SEMIFINALES ASCENSO Y SENIOR

 

Paso 1                  14:00 – 15:00 

Paso 2                  15:00 – 15:30


MANTENIMIENTO


SEMIFINALES ELITE 


Paso 1                  16:30 – 17:00

Paso 2                  17:00 – 17:30


14:00 - 17:30

Bolera el Salitre

19/08/2019

FINALES Y PREMIACIÓN

18:00 - 20:30

Bolera el Salitre

+ Detalles del evento

19/08/2019

FINALES Y PREMIACIÓN

Enfrentamiento 1 Elite, Ascenso y Senior    18:00 – 18:30 

Enfrentamiento 2 Elite, Ascenso y Senior   18:30 – 19:00

Enfrentamiento 3 Elite, Ascenso y Senior   19:00 – 19:30 


PREMIACIÓN     19:30 - 20:30


18:00 - 20:30

Bolera el Salitre